แลกเปลียนไม้ลายสวย > ห้องประมูล

แก่นขี้เหล็กป่าลายสวย

(1/1)

Phadoo1:
 ไม้ขี้เหล็กป่า
 
กว้าง4.5ซม
หนา3.5 ซม
ยาว73.5ซม
ปิดการประมูล วันที่30-07-2559
เวลา21.30. คนที่ราคาประมูลสูงที่สุดเป็นผู้ชนะ
พร้อม ส่ง

Phadoo1:

Pisit m.:
300

Phadoo1:
รับทราบ ครับ300

Phadoo1:
ปิดการประมูลคุณPisit m.  ,รับไว้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version